Sản phẩm

Ống cống bê tông cốt thép ly tâm là công nghệ hiện đại trong sản xuất dòng sản phẩm ống cống. Công nghệ ly tâm giúp gia tăng độ vững chắc và tuổi thọ của sản phẩm.

Tên sản phẩm: Cống tròn BTLT D300 âm dương. Kích thước: D300 – L=4000mm. Chất liệu: BTCT M300. Tải trọng: H10 (Vỉa hè) – H30 (Băng đường).

Tên sản phẩm: Cống tròn BTLT D1000 âm dương. Kích thước: D1000 – L=4000mm. Chất liệu: BTCT M300. Tải trọng: H10 (Vỉa hè) – H30 (Băng đường).

Tên sản phẩm: Cống tròn BTLT D2000 âm dương. Kích thước: D2000 – L=2500mm. Chất liệu: BTCT M300. Tải trọng: H10 (Vỉa hè) – H30 (Băng đường)

Tên sản phẩm: Cống tròn BTLT D400 âm dương. Kích thước: D400 – L=4000mm. Chất liệu: BTCT M300. Tải trọng: H10 (Vỉa hè) – H30 (Băng đường).

Tên sản phẩm: Cống tròn BTLT D1200 âm dương. Kích thước: D1200 – L=2500mm. Chất liệu: BTCT M300. Tải trọng: H10 (Vỉa hè) – H30 (Băng đường).

Tên sản phẩm: Cống tròn BTLT D800 miệng bát (loe). Kích thước: D800 – L=4000mm. Chất liệu: BTCT M300. Tải trọng: H10 (Vỉa hè) – H30 (Băng đường).

Tên sản phẩm: Cống tròn BTLT D600 âm dương. Kích thước: D600 – L=4000mm. Chất liệu: BTCT M300 Tải trọng: H10 (Vỉa hè) – H30 (Băng đường).

Tên sản phẩm: Cống tròn BTLT D1500 âm dương. Kích thước: D1500 – L=3000mm. Chất liệu: BTCT M300. Tải trọng: H10 (Vỉa hè) – H30 (Băng đường).

Tên sản phẩm: Cống tròn BTLT D1000 miệng bát (loe). Kích thước: D1000 – L=4000mm. Chất liệu: BTCT M300. Tải trọng: H10 (Vỉa hè) – H30 (Băng đường).

Tên sản phẩm: Cống tròn BTLT D800 âm dương. Kích thước: D800 – L=4000mm. Chất liệu: BTCT M300. Tải trọng: H10 (Vỉa hè) – H30 (Băng đường).

Tên sản phẩm: Cống tròn BTLT D1800 âm dương. Kích thước: D1800 – L=2500mm. Chất liệu: BTCT M300 . Tải trọng: H10 (Vỉa hè) – H30 (Băng đường)

Tên sản phẩm: Cống tròn BTLT D1200 miệng bát (loe). Kích thước: D1200 – L=2500mm. Chất liệu: BTCT M300. Tải trọng: H10 (Vỉa hè) – H30 (Băng đường).